} catch (e) {}; //]]>

Các phần mềm xem Camera trên máy tính

DOWNLOAD

PHẦN MỀMDOWLOAD
CAMERA
Phần mềm YOOSEEYOOSEE_CMS
Phần mềm LIVEYESLIVEYES_CMS
Phần mềm XMEYEXMEYE_CMS
Phần mềm XVRXVR_CMS3
ĐẦU GHI XMEYE
Phần mềm chuyển đổi định dạng video H265/H264 ra MP4XMEYE_H265-MP4
Phần mềm ActiveX cho trình duyệt Internet ExplorerXMEYE_ACTIVEX
Phần mềm Video PlayerXMEYE_PLAYER
Phần mềm UpgradeXMEYE_UPGRADE


Bài viết cùng danh mục: