Đầu Ghi IP

Hiển thị một kết quả duy nhất

Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H264 Hỗ trợ kết nối 16 camera IP 1080P hay 4 camera IP 5MP LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Audio: 1 cổng vào 1 cổng ra Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 16 kênh Full HD KVNVR-7016H4 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H264+/H264 Hỗ trợ kết nối 8 camera IP 4K/5M; 16 camera IP 4M/3M LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 16 kênh Full HD KVNVR-7016H5 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 Tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H264 Hỗ trợ kết nối 32 camera IP 2MP hay 16 camera IP 4MP hay 8 camera IP 5MP LAN: 1 cổng 1000Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Audio: 1 cổng vào 1 cổng ra Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 32 kênh Full HD KVNVR-7032H4 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H264 Hỗ trợ kết nối 4 camera IP với độ phân giải 2.0MP LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Audio: 1 cổng vào 1 cổng ra Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 4 kênh Full HD KVNVR-7004H4 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H264+/H264 Hỗ trợ kết nối 4 camera IP 4K/5M/4M hay 8 camera IP 2M LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 1 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 4 kênh Full HD KVNVR-7004H5 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.264+/H264 Hỗ trợ kết nối 8 camera IP 1080P hay 12 camera IP 960P LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Audio: 1 cổng vào 1 cổng ra Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 8 kênh Full HD KVNVR-7008H4 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 Tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 3 năm và Cáp HDMI 1.5m
Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/H265/H264+/H264 Hỗ trợ kết nối 4 camera IP 4K/5M; 8 camera IP 4M/3M; 12 camera IP 2M; 16 camera IP 1.3M LAN: 1 cổng 100Mbps Cổng ra: VGA/HDMI Hỗ trợ chuẩn Onvif 2.4 Hỗ trợ Cloud Hỗ trợ: 2 SATA x 8TB (max), 2 USB 2.0 Đầy đủ bộ: Đầu ghi hình IP 8 kênh Full HD KVNVR-7008H5 – Nguồn 12V – Chuột điều khiển – Tem Bảo Hành 24 Tháng Tặng kèm: Tên miền DYNDNS 2 năm và Cáp HDMI 1.5m

Hiển thị một kết quả duy nhất