HDMI

Xem tất cả 12 kết quả

Kéo dài HDMI trực tiếp bằng cáp mạng CAT5E/6/7 Full HD 1080P 30M.
480,000
Thêm vào giỏ
Compare
Kéo dài HDMI trực tiếp bằng cáp mạng CAT5E/6/7 Full HD 1080P 60M.
760,000
Thêm vào giỏ
Compare
Kéo dài HDMI thông qua mạng lan nội bộ. Cáp mạng CAT5E/6/7 Full HD 1080P 120M. Có thể mở rộng lên đến 150M 1 truyền kết hợp được nhiều cái nhận
1,720,000
Thêm vào giỏ
Compare
Kéo dài HDMI thông qua mạng lan nội bộ. Cáp mạng CAT5E/6/7 Full HD 1080P 120M. Có thể mở rộng lên đến 150M. Dùng kết hợp với bộ truyền.
1,000,000
Thêm vào giỏ
Compare

Chia HDMI 1 Ra 2

No rating
Bộ chia HDMI 1 to 2 1 cổng HDMI vào, ra 2 cổng HDMI (2 tivi) cùng 1 lúc, cùng tín hiệu Độ phân giải 1920×1080/60Hz Support deep color 8/10/12bit, 1080P, HDMI 1.4b version, 3D video format
320,000
Thêm vào giỏ
Compare

Chia HDMI 1 Ra 4

No rating
Bộ chia HDMI 1 to 4 1 cổng HDMI vào, ra 4 cổng HDMI (4 tivi) cùng 1 lúc, cùng tín hiệu Độ phân giải 1920×1080/60Hz Support deep color 8/10/12bit, 1080P, 4b version, 3D video format
420,000
Thêm vào giỏ
Compare
Bộ chuyển HDMI 4 vào 1 ra 4 cổng HDMI vào, ra 1 cổng HDMI (1 tivi) Có remote lựa chọn cổng ra Độ phân giải 1920×1080/60Hz Support deep color 8/10/12bit, 1080P, 4b version, 3D video format
310,000
Thêm vào giỏ
Compare
Bộ chuyển HDMI 5 vào 1 ra 5 cổng HDMI vào, ra 1 cổng HDMI (1 tivi) Có remote lựa chọn cổng ra Độ phân giải 1920×1080/60Hz Support deep color 8/10/12bit, 1080P, 4b version, 3D video format
380,000
Thêm vào giỏ
Compare

HDMI TO VGA

No rating
345,000
Thêm vào giỏ
Compare

VGA TO HDMI

No rating
372,000
Thêm vào giỏ
Compare

VGA TO VIDEO

No rating
366,000
Thêm vào giỏ
Compare

Xem tất cả 12 kết quả