12V

Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC Công suất: 60W
113,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC Công suất: 12W
38,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC Công suất: 24W
57,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC Công suất: 24W
75,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC Công suất: 60W
146,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/10A
165,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/15A
255,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/15A Dùng trong nhà
315,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/5A
105,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/10A
210,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/15A Dùng trong nhà
345,000
Điện áp vào: 220VAC Điện áp ra: 12VDC/25A

Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả