Balun Lọc Nhiễu Do Chạm Mass – BL-10

  • Balun lọc nhiễu do chạm Mass
  • Balun BNC, Golden BNC
  • Hỗ trợ cho Camera Analog/AHD/CVI/TVI

133,200

Quantity